ปั๊มสุญญากาศโมเลกุล

ปั๊มสูญญากาศเทอร์โบปั๊มสูญญากาศสูง, turbomolecular vacuum pump, high vacuum pump.