ปั๊มสุญญากาศเลื่อน

ปั๊มสุญญากาศแบบสกรอลล์แห้งปั๊มสูญญากาศแบบไม่มีน้ำมัน, oil free vacuum pump, ปั๊มสุญญากาศแบบแห้ง.