ปั๊มสุญญากาศบูสเตอร์

ปั๊มสูญญากาศปั๊มสูญญากาศปั๊ม, mechanical booster vacuum pump, ปั๊มสุญญากาศแบบโบลเวอร์.