กรองน้ำมันเครื่องหมอก

เครื่องกรองไอละอองน้ำมัน, oil mist trap, เครื่องกำจัดละอองน้ำมัน.